Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Onze verkoopspecialisten
helpen je graag

0348-473911

CO2 prestatieladder

CO2-prestatieladder TEBI

CO2-prestatieladder


Voor Krekenburg Holding B.V. is “duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen” een belangrijk punt op de agenda. Blijven vernieuwen daar staan we voor. Met duurzame oplossingen proberen wij oplossingen te bedenken voor het klimaat.

Wereldwijd is er sprake van klimaatverandering. Het broeikasgas CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Om de planeet ook voor toekomstige generaties te behouden, moet de koolstofdioxide-emissie de komende decennia dan ook drastisch naar beneden. In Nederland moet de uitstoot in 2030 voor de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95%. Dit besluit is genomen na het Klimaatakkoord in Parijs.

Om bedrijven te helpen met het verminderen van de CO2 uitstoot bestaat er sinds een aantal jaren de CO2 prestatieladder.

Het is cruciaal dat we op een duurzame manier werken, onze CO2-emissies verlagen en op een verantwoorde manier energie gebruiken. De CO2-Prestatieladder certificering toont aan dat een onderneming daadwerkelijk deze stappen onderneemt. Het invullen van de certificatievereisten wordt benaderd vanuit vier belangrijke aspecten: inzicht, reductie, transparantie en participatie.

CO2-prestatieladder logo

CO2-reductie

CO2 Footprint


Krekenburg Holding B.V. is al jaren bezig met het verduurzamen van de eigen onderneming. Zo liggen de daken van de locaties in Montfoort (TEBI) en Lexmond vol met zonnepanelen, en ontwikkelen we zelf producten zoals waterdoorlatende bestratingsmaterialen. Hergebruik en recycling zit ons in het bloed, al vanaf het begin van de onderneming zijn tweedehands materialen een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. 'De hoogste tijd om dat ook zwart op wit bevestigd te zien, en ook voor de toekomst voor de buitenwereld zichtbaar te maken hoe we werken aan de reductie van CO2' aldus Peter van den Hadelkamp.

'We willen dit doen door de Holding het CO2 bewust te laten certificeren volgens de methodiek van de CO2 prestatieladder. We hebben hier medio 2021 het initiatief toe genomen, en als referentiejaar 2020 gekozen. Vanwege grote belangstelling voor deze certificering kunnen we ons niet eerder laten auditen dan in het vroege voorjaar van 2022, maar de voorbereidingen en ook de ideeën voor verdere verduurzaming gaan door!'

De CO2 footprint van Krekenburg Holding B.V. is voor het eerst berekend over 2020. Dat is de nulmeting op basis waarvan Krekenburg Holding B.V. in de toekomst toe onze verdere plannen zullen bepalen en monitoren.

Bekijk onze CO2 Footprint van afgelopen jaren.

CO2 Certificering


Krekenburg Holding B.V. is in het bezit van een CO2 Bewust Certificaat op niveau 3. Dit certificaat biedt ons een duidelijk overzicht van ons CO2- en energiegebruik. Onze organisatie heeft ambitieuze streefdoelen voor het verminderen van CO2- en energieverbruik en we implementeren diverse acties om deze doelen te realiseren. Onze blik is hierbij niet alleen gericht op onze eigen onderneming, maar ook op de volledige keten waarin we actief zijn.

In samenwerking met onze ketenpartners initiëren we projecten om CO2 en energie te besparen. Wij doen dit op een transparante manier en houden onze stakeholders op de hoogte van de stappen die we in deze richting ondernemen.

Bekijk CO2 Bewust Certificaat

CO2-certificaat

Elektrische vrachtwagen


CO2 Reductie

Niveau 3 is bereikt, maar de doelstellingen reiken verder. "We zijn zeer ambitieus. Eind 2025 willen we 80 procent van onze CO2-emissie hebben gereduceerd. Van 1.049 ton CO2 uitstoot naar 209,8 ton."


Onze concrete maatregelen voor 2025:

  • In 2023 wordt de elektrische vrachtwagen Volvo FH Electric 4 x 2 trekker met elektrische kraan geleverd
  • Levering elektrische bedrijfswagen van Mercedes-Benz
  • Aanschaf warmtepomp, extra zonnepanelen en accu
  • Betonreststromen in toeslagmateriaal (minimaal) 15%
  • Nieuw energiecontract met groene stroom
  • Vervanging vrachtwagens minimaal met emissieklasse Euro6
  • Diesel vervangen naar HVO 100
  • Code 95 chauffeurtraining zuinig rijden

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen